Regulamentul Campaniei Promotionale cu Premiii

„Papi Advent cu premii!”

Organizata de Kandia Dulce SA

Art. 1 – Organizatorul

1.1.      Organizatorul campaniei promotionale cu premii „Papi Advent cu premii!” (denumita in continuare „Promotia”) este Kandia Dulce SA (denumita in continuare “Organizatorul”), cu sediul social in Bucuresti, Sos Viilor nr. 20, sect. 5, inregistrata la RC sub nr. J40/538/1991, Cod de Inregistrare Fiscală RO 401703, cu numar de inregistrare la ANSPDCP nr. 4152, potrivit notificarii nr. 3278/26.01.2007.

1.2.      Promotia se deruleaza prin intermediul agenției D+I Activation Agency SRL, cu sediul în București, Sectorul 1, Str. Calea Griviței nr.140, etaj 5, ap.19, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9162/2021, Cod Unic de Înregistrare 41226367 si care acționează ca împuternicit al Organizatorului cu privire la extragerea castigatorului, transmiterea premiilor către câștigători și operațiunile de colectare și/sau prelucrare a datelor cu caracter personal (nume, prenume, dacă este sau nu major – varsta ca si conditie de participare, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa de corespondenta/livrare premiu; pentru castigatorii premiilor, semnatura de predare a premiului pe procesul verbal de primire) in numele Kandia Dulce, in calitate de Agentie imputernicita.

1.3.                        Pentru detaliile privind modul de prelucrare a datelor personale necesare in prezenta Campanie, participantii vor consulta Anexa 1 a prezentului Regulament – NOTIFICARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. Participarea la Campanie si inscrierea Participantilor in scopul castigarii premiilor reprezinta acceptarea expresa a acestor conditii de catre Participanti.

1.4.      Promotia se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.5.      Prin participarea la aceasta Promotie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare al Promotiei

Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 01.12.2022 ora 00:00:01 – 24.12.2022 ora 23:59:59, ora Romaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de incheiere a prezentei Promotii. Noua data va fi comunicata prin Act Aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii Actului Aditional pe site-ul Campaniei si/sau pe site-urile Organizatorului www.kandia-dulce.ro, www.ursuletulpapi.ro

 

Art. 3 – Regulamentul oficial al Promotiei

3.1.      Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga sa durata, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

  in urma unei solicitari scrise trimise prin e-mail la adresa comunicare@kandia.ro

  •  sau in scris la adresa Organizatorului din Bucuresti, Sos Viilor nr. 20, sector 5.
  • In urma unei solicitari scrise trimise prin e-mail la adresa campanii@provocareabrandurilor.ro , adresa agenției D+I Activation Agency SRL împuternicite.

  3.2.    Informatii detaliate privind organizarea Promotiei pot fi solicitate prin intermediul Chat-ului disponibil pe ursuletulpapi.ro sau scris pe adresa de mail contact@ursuletulpapi.ro ,de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 17:00 (cu exceptia zilelor libere legale si a sarbatorilor legale), incepand cu data de 01 decembrie 2022 si pana pe data de 24 decembrie 2022.

  3.3.    Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

  3.4.    Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-urilor ursuletulpapi.ro și www.kandia-dulce.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

  Art. 4 – Dreptul de participare

  4.1.      Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.

  4.2.      Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

  • anga­jatii companiei Kandia Dulce si ai distribuitorilor acesteia;
  • angajatii Agentiei ;
  • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei.

  De asemenea, membrii familiilor angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.

   

  Art. 5 – Premiile Promotiei

  5.1.      In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele categorii de premii:

  5.1.1.   Premii:

  In cadrul Promotiei se vor acorda in total 72 de premii după cum urmează:

  Data Premiu
  01.12.2022 1x Card cadou în valoare de 100 RON
  02.12.2022 5x Șosetuțe de Crăciun cu dulciuri Papi
  03.12.2022 1x Card cadou în valoare de 100 RON
  04.12.2022 5x Șosetuțe de Crăciun cu dulciuri Papi
  05.12.2022 1x Card cadou în valoare de 100 RON
  06 12.2022 5x Șosetuțe de Crăciun cu dulciuri Papi
  07.12.2022 1x Card cadou în valoare de 100 RON
  08.12.2022 5x Șosetuțe de Crăciun cu dulciuri Papi
  09.07.2022 1x Card cadou în valoare de 100 RON
  10.12.2022 5x Șosetuțe de Crăciun cu dulciuri Papi
  11.12.2022 1x Card cadou în valoare de 100 RON
  12.12.2022 5x Șosetuțe de Crăciun cu dulciuri Papi
  13.12.2022 1x Card cadou în valoare de 100 RON
  14.12.2022 5x Șosetuțe de Crăciun cu dulciuri Papi
  15.12.2022 1x Card cadou în valoare de 100 RON
  16.12.2022 5x Șosetuțe de Crăciun cu dulciuri Papi
  17.12.2022 1x Card cadou în valoare de 100 RON
  18.12.2022 5x Șosetuțe de Crăciun cu dulciuri Papi
  19.12.2022 1x Card cadou în valoare de 100 RON
  20.12.2022 5x Șosetuțe de Crăciun cu dulciuri Papi
  21.12.2022 1x Card cadou în valoare de 100 RON
  22.12.2022 5x Șosetuțe de Crăciun cu dulciuri Papi
  23.12.2022 1x Card cadou în valoare de 100 RON
  24.12.2022 5x Șosetuțe de Crăciun cu dulciuri Papi

  În cadrul acestei campanii se vor acorda 2 tipuri de premii:

  Cantitate Descriere tip premiu Valoare fără TVA inclusă
  12x Card cadou pentru jucării 100 RON
  60x Șosetă de Crăciun cu dulciuri Papi 44.2 RON

  Cate 1 premiu/zi în zilele de 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 decembrie conform regulamentului;  (card cadou în valoare de 100 RON)

  Cate 5 premii/ zi în zilele de 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 decembrie conform regulamentului; fiecare premiu zilnic consta intr-o șosetă de Crăciun inscriptionată cu brandul Papi și care contine produse (dulciuri) Kandia Dulce , dupa cum urmează:

  Nr. buc Produse rucsac Gramaj Pret Lista
  1x Primola Papi Baton de ciocolată cu lapte 32×26.8g 1.5
  1x Primola Papi Baton de ciocolată cu căpșuni 32×26.8g 1.5
  1x Primola Papi Baton de ciocolată cu banane 32×26.8g 1.5
  1x Primola Papi Baton de ciocolată alba 32×26.8g 1.5
  1x Primola Papi Bulgari de zapada 14x110g 8.4
  1x Primola Papi Globuri de Crăciun 14x110g 8.4
  1x Primola Papi Nuielușa de ciocolata alba 28x38g 2.3
  1x Papi Nuielușa de ciocolata cu lapte 28x38g 2.3
  1x Papi Tableta cu căpșuni și popping candy 20x80g 4.4
  1x Papi Tableta cu portocale și popping candy 20x80g 4.4
  1x Sosetă de Crăciun 8
  Valoare produse  per pachet   44.2 RON + TVA

  Valoarea unui premiu constand intr-o șosetă de Crăciun plină cu produse Papi este de 44.2 RON + TVA.

  Premiile vor fi oferite automat prin răzuirea cardului digital cu imaginea ursulețului Papi

  Valoarea totala a premiilor constand in șosete de Crăciun cu brandul Papi este de 2652 RON + TVA.

  Valoarea totala a premiilor constand in carduri cadou este de 1200 RON + TVA.

  Valoarea totala neta a premiilor oferite in campania promotionala este de 4583.88 RON TVA inclusă .

  Pentru premiile acestei campanii nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor castigate in cadrul prezentei Promotii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite in cadrul prezentei Promotii.

  In privinta premiilor, fiecare participant la Promotie poate castiga maximum un premiu pe durata campaniei.

   

  Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Promotiei

  6.2.1 Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 01 decembrie 2022 (ora 00:00:01) si pana la data de 24 Decembrie 2022 (ora 23:59:59).

  6.3. Desemnarea castigatorilor

              Premiile se vor acorda dupa cum urmeaza:

  Premiile se vor acorda zilnic prin răzuirea unui card digital, la finalul căruia i se va afișa unul din cele 2 mesaje de mai jos:

  1. „Felicitări! Ai câștigat premiul zilei. Te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail contact@ursuletulpapi.ro pentru a ne trimite datele complete de livrare”
  2. „Îmi pare rău… Te aștept și mâine pentru o nouă șansă de câștig!”

  Premiile sunt distribuite după cum urmează:

  Data Premiu
  01.12.2022 1x Card cadou în valoare de 100 RON
  02.12.2022 5x Șosetuțe de Crăciun cu dulciuri Papi
  03.12.2022 1x Card cadou în valoare de 100 RON
  04.12.2022 5x Șosetuțe de Crăciun cu dulciuri Papi
  05.12.2022 1x Card cadou în valoare de 100 RON
  06 12.2022 5x Șosetuțe de Crăciun cu dulciuri Papi
  07.12.2022 1x Card cadou în valoare de 100 RON
  08.12.2022 5x Șosetuțe de Crăciun cu dulciuri Papi
  09.07.2022 1x Card cadou în valoare de 100 RON
  10.12.2022 5x Șosetuțe de Crăciun cu dulciuri Papi
  11.12.2022 1x Card cadou în valoare de 100 RON
  12.12.2022 5x Șosetuțe de Crăciun cu dulciuri Papi
  13.12.2022 1x Card cadou în valoare de 100 RON
  14.12.2022 5x Șosetuțe de Crăciun cu dulciuri Papi
  15.12.2022 1x Card cadou în valoare de 100 RON
  16.12.2022 5x Șosetuțe de Crăciun cu dulciuri Papi
  17.12.2022 1x Card cadou în valoare de 100 RON
  18.12.2022 5x Șosetuțe de Crăciun cu dulciuri Papi
  19.12.2022 1x Card cadou în valoare de 100 RON
  20.12.2022 5x Șosetuțe de Crăciun cu dulciuri Papi
  21.12.2022 1x Card cadou în valoare de 100 RON
  22.12.2022 5x Șosetuțe de Crăciun cu dulciuri Papi
  23.12.2022 1x Card cadou în valoare de 100 RON
  24.12.2022 5x Șosetuțe de Crăciun cu dulciuri Papi

  Premiile se vor livra in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data validarii.

  6.4. Validarea castigurilor. Publicarea castigatorilor.

  6.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor Promotiei, potrivit criteriilor menționate la articolul 6.1., Organizatorul va trece la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia.

  Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita oricarui Participant furnizarea capturilor de ecran ce dovedesc faptul că potențialul câștigător urmărește cele 3 conturi de Social Media (Facebook, Instagram și Tik-Tok), a dat „Subscribe” la contul de YouTube și a dat share postărilor zilnice pe contul personal.

  Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Promotiei, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

  • Participantul are dreptul de a se inscrie in Promotie, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
  • Inscrierea in Promotie sa se realizeze in una dintre modalitatile de inscriere prevazute in prezentul regulament;
  • Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 6.1 de mai sus;
  • Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil inscris in promotie/prin email scris trimis la adresa de mail de pe care s-a trimis inscrierea.
  • Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza Organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la Promotie, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul contactarii telefonice sau prin adresa de mail la adresa contact@ursuletulpapi.ro , dupa cum urmeaza:
  1. Castigatorii premiilor:
  • nume si prenume;
  • adresa de livrare a premiului.

  Pentru a fi validati si a intra in posesia premiului, ei vor trimite prin e-mail:

  • la adresa de e-mail mentionata de Organizator in momentul contactarii telefonice, poze clare a capturilor de ecran ce dovedesc respectarea regulilor de participare comunicate la pct. 6.1.1 precum si
  • Confirmarea ca este major si indeplineste conditiile de participare la Campanie, sub forma urmatoarei declaratii incluse in corpul e-mailului” “Subsemnatul ___(nume si prenume)__, in calitate de participant  la campania promotionala „Papi Advent cu premii!” organizata de Kandia Dulce, declar ca sunt major si indeplinesc conditiile de participare la Campanie, conform Regulamentului acesteia. »

  Castigatorii vor intra in posesia premiilor in maxim 30 de zile de la data validării.

  Prin transmiterea de catre Organizator/Agentie a datelor personale de mai sus, participantii isi exprima consimtamantul pentru prelucrarea acestor date de catre Agentie si respectiv Organizator in scopurile declarate de acestia prin prezentul Regulament.

  6.4.2 Dacă unul dintre potențialii câștigători, nu îndeplinește toate criteriile pentru validare, atunci se va apela la rezerve. Următoarele persoane care s-au înscris în cadrul campaniei în acea zi și care nu au câștigat.

  6.4.3. Anuntarea castigatorilor si a premiilor castigate se va realiza prin publicarea pe website-ul www.ursuletulpapi.ro, in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii procesului de validare a castigatorilor. Lista finala a castigatorilor promotiei (nume de familie si initiala) si a premiilor castigate va fi afisata pe site-ul www.ursuletulpapi.ro pana la data de 31.12.2022. Site-ul va ramane activ pana la data de 31.12.2023.

  6.5. Intrarea in posesia premiilor:

  Curierul privat va incerca sa livreze premiul (cardul în valoare de 100 RON sau șoseta de Crăciun plină cu dulciuri Papi în ediție limitată de Crăciun) de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

  6.5.1. Premiile vor fi expediate castigatorilor prin curier la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului, ulterior incheierii procesului de validare a castigurilor, in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data validarii castigatorilor Predarea premiilor se va face pe baza unui Proces Verbal de predare – primire.

  6.5.2. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete.

  Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului – verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

  6.5.3. In cazul in care oricare dintre premii, din motive independente de Organizator, nu pot fi livrate de catre curier in intervalele mentionate, acestea raman in posesia Organizatorului si nu se mai acorda.

  Castigatorii vor fi afisati pe site-ul campaniei www.ursuletulpapi.ro . Castigatorii premiilor vor fi anuntati in prima instanta pe adresele de e-mail mentionate in fiecare saptamana de campanie, iar daca nu raspund in termen de maxim 2 zile lucrătoare, a 3-a zi se incep procedurile pentru contactarea telefonica.

  Art. 7 – Taxe si impozite

  Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea SMS-urilor trimise, contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).

   

  Art. 8 – Limitarea raspunderii

  8.1. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

  8.2. Organizatorii Promotiei nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Promotie, exceptie facand cele prevazute de OG99/2000 aprobata prin legea 650/2002.

  8.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatoului este definitiva.

  8.4. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

  1. înscrierea online pe un alt site decât ursuletulpapi.ro ce ar duce la neprimirea acestora de către Organizator;
  2. Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii;
  3. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in promotie din cauza ilizibilitatii datelor personale.
  4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
  5. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;
  6. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului – verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
  7. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pozele/imaginile cu capturile de ecran ilizibile ce va duce la imposibilitatea validarii acestora;
  8. Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila;
  9. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului);
  10. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Chrome vresiune minimă 8, Internet Explorer vers. minima 8, Mozilla versiunea minima 8.0, Opera 9), Sistem de operare minim Windows 10;
  11. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

   

  Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

  Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la competitie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea competitiei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

  Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al competitiei sau a altor schimbari legate de implementarea competitiei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competitiei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa de livrare si numarul de telefon mobil).

   

  Art. 9 – Incetasrea / Intreruperea Promotiei. Forta majora si cazul fortuit

  9.1. Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit in acord cu prevederile Noului Cod Civil, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.

  9.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

  9.3.Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Art. 3.4 de mai sus.

   

  Art. 10 – Litigii

  10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

  10.2.  Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Agentiei in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

   

  Art. 11 – Alte Clauze

  11.1. Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

  11.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

  11.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.

   

  ANEXA NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

  „Papi Advent cu premii!”

  (“CAMPANIA”)

  NOTIFICARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

   

  I. DATE PRIVIND OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL SI IMPUTERNICITUL – D+I Activation Agency SRL

  In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

  S.C KANDIA DULCE S.A, cu sediul in Bucuresti, Sos. Viilor, Nr. 20, Sector 5, numar de inregistrare Registrul Comertului J40/538/1991, avand CUI RO401703, Tel: 021 3010200, Fax: 021 3162710 (denumita in continuare “Operatorul“),

   

  prin intermediul D+I Activation Agency SRL, cu sediul în București, Sectorul 1, Str. Calea Griviței nr.140, etaj 5, ap.19, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9162/2021, Cod Unic de Înregistrare 41226367 si care acționează ca împuternicit al Organizatorului cu privire la extragerea castigatorului și transmiterea premiilor către câștigători (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”).

   

  Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

  S.C KANDIA DULCE S.A – Bucuresti, Sos. Viilor, Nr. 20, Sector 5, numar de inregistrare Registrul Comertului J40/538/1991, avand CUI RO401703, Tel: 021 3010200, Fax: 021 3162710, email: DPO@kandia.ro

   

  II. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE IN CADRUL CAMPANIEI

  In cadrul Campaniei, Operatorul / Imputernicitii vor colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

  • nume;
  • prenume;
  • daca este sau nu major (varsta ca si conditie de participare);
  • numar de telefon;
  • adresa de email;
  • adresa de corespondenta;
  • Semnatura de predare a premiului pe procesul-verbal de primire – pentru castigatorii premiilor
  • Codul numeric personal – scop in care se va solicita participantilor copia de BI/CI, acesta urmand a fi arhivata pe durata legala impreuna cu datele de predare a premiului – va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si totodata pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie.

   

  III. SCOPUL PROCESARII

  Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul agenției D+I Activation Agency SRL in vederea:

   

   

  IV. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII

  Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului.

   

   

  V. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator prin Imputernicitii acstuia vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului D+I Activation Agency SRL, precum companiilor de curierat in scopul inmanarii premiilor (in acest din urma caz se va dezvalui nume, prenume, adresa, telefon de contact) si totodata autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

   

  VI. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de Operatorul D+I Activation Agency SRL timp de 30 de zile de la data finalizarii Campaniei dupa care vor fi sterse.

  Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi predate de Operatorul D+I Activation Agency SRL catre Kandia Dulce SA in termen de 30 de zile de la data finalizarii Campaniei. Kandia va stoca aceste date atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc acordarea premiilor.

  Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi predate de Operatorul D+I Activation Agency SRL catre Kandia Dulce SA in termen de 30 de zile de la data finalizarii Campaniei. Kandia va stocat aceste date conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

  La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul / Imputernicitul va sterge/distruge/anonimiza aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

   

  VII. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

  In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

  • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
  • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
  • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
  • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
  • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
  • dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
  • dreptul la portabilitate a datelor;
  • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

   

  Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa . KANDIA DULCE S.A – Bucuresti, Sos. Viilor, Nr. 20, Sector 5, numar de inregistrare Registrul Comertului J40/538/1991, avand CUI RO401703, Tel: 021 3010200, Fax: 021 3162710 sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail DPO@kandia.ro.

   

   

  VIII. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL APARTINAND COPIILOR

  Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

   

  IX. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

  Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

   

  X. MODIFICAREA POLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONALE

  Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

   

  XI. ALTE PREVEDERI

  Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.